Czy mogę umieścić na torcie logo Euro 2012?

Strona główna » Aktualności » Czy mogę umieścić na torcie logo Euro 2012?

wielkość tekstu:A | A | A

Już niedługo rozpocznie się wielka sportowa impreza, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Cukiernicy pytają:

Czy mogę umieścić na torcie logo Euro 2012?

Oznaczenia związane z Euro 2012 (patrz wykaz*) są znakami towarowymi, stanowiącymi wyłączną własność UEFA. Znaki te objęte są ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Mogą z nich korzystać wyłącznie partnerzy-sponsorzy UEFA i osoby, które zakupiły licencje. Ich używanie bez zgody UEFA jest naruszeniem własności.


Jak uzyskać prawo do korzystania ze znaków Euro 2012?

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby umieszczać na swych wyrobach znaki Euro 2012 obowiązani są zakupić prawa licencyjne. Uprawniać ich to będzie do używania określonych znaków, na konkretnych produktach. Osoby zainteresowane nabyciem licencji powinny kontaktować się bezpośrednio z upoważnionym przedstawicielem UEFA, którym jest Warner Bros Consumer Products. Pytania należy kierować do Anny Wierzbickiej Commercial & Marketing Manager Warner Bros Consumer Products.

Czy mogę umieścić na torcie logo podobne do Euro 2012?

Ochrona znaków towarowych polega nie tylko na ochronie znaku w dosłownym jego brzmieniu i szacie graficznej. Jej naruszeniem jest także nawiązanie w całości lub w części do znaków towarowych stanowiących przedmiot ochrony, wykorzystanie ich fragmentów, czy ich modyfikowanie. Jak łatwo zauważyć (patrząc na wykaz znaków zastrzeżonych) skala ochrony jest obszerna i obejmuje nie tylko znaki graficzne ale i znaki słowne i słowno-graficzne. Kiedy znak jest podobny? Na temat podobieństwa znaków towarowych napisano tomy opracowań. To podstawowa przyczyna odmowy rejestracji znaków przez urzędy patentowe, źródło procesów sądowych, także przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Przy ocenie podobieństwa brane są pod uwagę przede wszystkim trzy podstawowe kryteria. Fonetyczne – czy zachodzi podobieństwo brzmienia przy czytaniu tekstu, graficzne – czy znaki są podobne, koncepcyjne – czy korzystają z tego samego pomysłu. Niekiedy o podobieństwie decydować może jedno z użytych słów, nawet jedna sylaba, czasami kolorystyka, układ wyrazów, użyta czcionka. Niezależnie od tego, można pokusić się o stwierdzenie, że już sam nasz zamiar umieszczenia „loga podobnego” powinien być ostrzeżeniem, że prawdopodobnie zamierzamy naruszyć ochronę.

Co grozi za użycie znaku zastrzeżonego, bez zgody właściciela?

Jak informuje Urząd Patentowy RP, w związku ze współorganizowaniem przez Polskę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej strona polska złożyła na rzecz Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) szereg gwarancji i zobowiązań w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Należy przypuszczać, że odpowiednie służby będą szczególnie wyczulone na wszelkie, nawet drobne, przypadki naruszenia ochrony znaków Euro 2012. Zgodnie z art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone może żądać zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, albo innego stosownego wynagrodzenia. Z identycznymi roszczeniami można wystąpić również przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu towary oznaczone zastrzeżonym znakiem, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która nie miała zezwolenia na używanie znaku. Ponadto, zgodnie z art. 305 ustawy, osoba oznaczająca towary znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami podlega co najmniej grzywnie, a nawet karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Jacek Paprocki

* przy pisaniu artykułu korzystano m.in. z informacji zamieszczonych na stronach internetowych PL.2012 – spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki powołanej w związku z organizacją UEFA EURO 2012.

źródło: www.ppic.pl

Strona główna

artykuły sponsorowane

Artykuł sponsorowany - zapraszamy

Forum

gry internetowe

Przyjaciele chcę wam powiedzieć, że na naszym kasynie internetowym ...

Kasino

Chłopaki, grałem kiedyś w kasynie internetowym na ...

więcej
Partnerzy serwisu:
Nowoczesny Portal Branżowy Piekarnie24.pl – piekarnie, cukiernie, lodziarnie. Darmowa rejestracja Firm mających w swojej ofercie maszyny, urządzenia, surowce, finansowanie, wnioski, dotacje, pojazdy, bhp, franczyza oraz inne. Portal branży piekarsko - cukierniczo - lodziarskiej. Darmowe strony www. Skuteczna reklama, bezpłatne ogłoszenia drobne. Piekarnia Cukiernia Lodziarnia.